fbpx Strony internetowe
logo

Klauzula Informacyjna RODO

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane dalej RODO. Celem wprowadzenia nowych regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. Firma Calvi Partner z siedzibą przy ulicy Żegańskiej 18 lok. 202 jest Administratorem Danych Osobowych.

Polityka Prywatności

Firma Calvi Partner szanuje prywatność swoich klientów. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie w odniesieniu do danych osobowych zbieranych na potrzeby kontaktu oraz wysyłki newslettera do osób zapisanych do naszej bazy mailingowej. Firmą odpowiedzialną za zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych na potrzeby realizacji zamówień jest Calvi Partner, ul. Żegańska 18 lok. 202, 04-713 Warszawa. Szczegółowe dane kontaktowe przedstawiono w części „Kontakt” poniżej. Niniejsza Polityka Prywatności określa, w jaki sposób są przetwarzane dane, jakie rodzaje danych osobowych są zbierane, w jakich celach i w jaki sposób są one chronione. Ponadto, dokument ten informuje, w jaki sposób można kontaktować się z firmą Calvi Partner aby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, dokonać ich aktualizacji, a także zmienić wcześniejsze preferencje lub zadać pytanie.

 

1. JAKIE DANE OSOBOWE SĄ ZBIERANE I W JAKI SPOSÓB SĄ ONE WYKORZYSTYWANE
2. PRAWA KLIENTA
3. INFORMACJE UDOSTĘPNIANE INNYM PODMIOTOM
4. LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH
5. BEZPIECZEŃSTWO
6. AKTUALIZACJA POLITYKI PRYWATNOŚCI
7. KONTAKT

 

 

1. JAKIE DANE OSOBOWE SĄ ZBIERANE I W JAKI SPOSÓB SĄ ONE WYKORZYSTYWANE

Dane osobowe przetwarzane w ramach procesu realizacji zamówień składanych przez email, telefonicznie lub osobiście w siedzibie firmy przy ul. Żegańska 18 lok. 202, są udostępniane dobrowolnie przez klienta. Termin „dane osobowe” oznacza „wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej”.

a) Dane osobowe przekazywane przez klientów 

Dane osobowe przekazywane przez klientów są przetwarzane wyłącznie w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Odmowa przekazania niektórych danych osobowych może mieć wpływ na proces realizacji zamówienia.

 1. Proces składania zamówień
Klient w chwili składania zamówienia poprzez email, telefonicznie lub osobiście w naszej firmie jest proszony o podanie pewnych danych osobowych, takich jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail / adres pocztowy lub dane firmy. Na naszej stronie internetowej klient może zapisać się do newslettera.

 2. Newslettery w formie elektronicznej
Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie newsletterów oraz materiałów promocyjnych w formie elektronicznej, w tym: ofert specjalnych, powiadomień o promocjach, a także aktualizacji dokonywanych w naszej firmie lub na stronie internetowej. W tym celu klient może zostać poproszony o podanie określonych informacji, w tym: imienia i nazwiska, adresu e-mail / adresu pocztowego, numeru telefonu.

 3. Kontakt z Działem Obsługi Klienta
W przypadku kontaktu z naszym Działem Obsługi Klienta, informacje przekazane przez klienta są przetwarzane i przechowywane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania klienta i zarządzania korespondencją. Przykładowe informacje, o których mowa powyżej, to data i godzina złożenia zapytania oraz udzielenia odpowiedzi, imię i nazwisko/dane firmy, adres e-mail, przedmiot zapytania lub reklamacji oraz treść odpowiedzi.

 4. Strona Internetowa
Zbierane dane pozwalają określić m.in. liczbę klientów odwiedzających stronę internetową, odwiedzane podstrony. Dane te umożliwiają poprawę jakości i atrakcyjności naszej strony internetowej.

 5. Pliki cookies
Pliki cookies wykorzystywane przez przeglądarki internetowe to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na dysku twardym komputera podczas odwiedzania strony internetowej. Jeżeli klient chce wyłączyć funkcję plików cookies w przeglądarce, na pasku narzędzi większości przeglądarek w sekcji „Pomoc” można sprawdzić, w jaki sposób to zrobić, a także jak ustawić powiadomienia o otrzymaniu nowych plików cookies oraz jak dezaktywować wcześniej zapisane pliki cookies. W przypadku wyłączenia funkcji plików cookies pochodzących od naszego sklepu internetowego, działanie naszego serwisu może być ograniczone.

2. PRAWA KLIENTA

Klient ma prawo otrzymywać informacje na temat swoich danych osobowych oraz ma prawo dostępu do swoich danych (zob. „Kontakt” poniżej). W dowolnym czasie klient może zażądać, aby jego dane osobowe zostały sprostowane, zablokowane lub usunięte, jeżeli są one niepoprawne lub nieaktualne. Każde zgłoszenie żądania dostępu, sprostowania, zablokowania lub usunięcia danych osobowych jest rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Klient może w każdym czasie żądać zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Jeżeli klient zażąda, aby firma Calvi Partner zaprzestała przetwarzania jego danych osobowych w związku z realizacją zamówień lub chce wycofać którąkolwiek z udzielonych wcześniej zgód, wówczas, na żądanie klienta, jego dane są usuwane. Klient może w każdym czasie nieodpłatnie zrezygnować z otrzymywania od nas marketingowych wiadomości e-mailowych, klikając link powodujący usunięcie klienta z listy subskrybentów marketingowych wiadomości e-mailowych lub kontaktując się z Działem Obsługi Klientów (dane kontaktowe przedstawiono w części „Kontakt” poniżej).

 

3. INFORMACJE UDOSTĘPNIANE INNYM PODMIOTOM

Dane osobowe zgromadzone na potrzeby realizacji zamówień ujawniane są wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym dokumencie. Firma Calvi Partner może udostępniać dane osobowe klientów podmiotom, które na zlecenie firmy Calvi Partner świadczą usługi służące realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Mogą to być m.in. podmioty, którym powierzono obsługę klienta i logistyczną obsługę zamówień (w tym podmioty koordynujące rozsyłanie wiadomości elektronicznych). W sytuacji gdy firma Calvi Partner korzysta z zewnętrznych dostawców usług, firma Calvi Partner wymaga od usługodawców zewnętrznych, aby dane osobowe były przez nich przetwarzane zgodnie z instrukcjami opisanymi w niniejszej Polityce Prywatności oraz aby bezpieczeństwo tych danych było zagwarantowane. Zewnętrzni dostawcy usług są upoważnieni przez firmę Calvi Partner do wykorzystywania lub ujawniania danych osobowych wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia usług na rzecz firmy Calvi Partner, lub zapewnienia zgodności z przepisami prawa.

 

4. LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

Dla wygody klientów firma Calvi Partner może zamieszczać linki do innych stron internetowych na swojej stronie internetowej. Takie strony internetowe działają niezależnie od naszej strony internetowej oraz pozostają poza kontrolą firmy Calvi Partner. Mogą one stosować własną politykę prywatności. Firma Calvi Partner zaleca, aby przed rozpoczęciem korzystania z takich stron uczestnik zapoznał się z obowiązującą na nich polityką prywatności.

 

5. BEZPIECZEŃSTWO

Firma Calvi Partner stosuje odpowiednie administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia chroniące dane osobowe znajdujące się w jej posiadaniu przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą, nieupoważnioną modyfikacją, nieupoważnionym ujawnieniem lub udostępnieniem, nieprawidłowym wykorzystaniem oraz wszelkimi innymi niezgodnymi z prawem formami ich przetwarzania.

 

6. AKTUALIZACJA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Firma Calvi Partner może dokonywać zmian i aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności. Jeżeli zmiany w treści niniejszej Polityce Prywatności będą istotne, Firma Calvi Partner przekaże stosowne zawiadomienie za pośrednictwem strony internetowej.

Wprowadzone zmiany wchodzą w życie od 3 kwietnia 2018r.

 

7. KONTAKT

W celu:
a) otrzymania dodatkowych informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych lub uzyskania dostępu do treści swoich danych osobowych;
b) sprostowania, zablokowania lub usunięcia danych osobowych;
c) usunięcia adresu e-mail z list mailingowych naszej firmy, klient może skontaktować się z Działem Obsługi Klienta naszej firmy w następujący sposób:

I. dzwoniąc do Działu Obsługi Klienta
tel. (+48) 781 200 590

II. pisząc na adres e-mail wiadomość elektroniczną:
e-mail: biuro@cp-print.pl