fbpx
EN PL
EN PL

Regulamin korzystania z usług Agencji Reklamowej CP-Print

 

1. Warunki ogólne.

1.1 Niniejszy regulamin określa:

– warunki korzystania z usług Agencji Reklamowej CP-Print

– zasady wykonywania kalkulacji;

– zasady akceptacji projektów;

– zasady przyjmowania zleceń;

– ceny;

– zasady dotyczące zarządzaniem danymi klienta;

– warunki składania reklamacji;

– odpowiedzialność Agencji Reklamowej CP-Print

1.2 Korzystanie z usług Agencji Reklamowej CPP oznacza pełna akceptację regulaminu i zasad w nim zawartych oraz akceptację zasad ustawy o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.

1.3 Właścicielem Agencji Reklamowej CP-Print jest:

Calvi Partner Krzysztof Sokalski, z siedzibą przy ulicy Żegańskiej 18 lok. 209, 04-713 Warszawa, NIP 8471497688, REGON 140838016

Zwanym dalej jako Agencją Reklamową CPP.

 

2. Warunki korzystania z usług Agencji Reklamowej CPP.

2.1. Klient jest zobowiązany do podania Agencji Reklamowej CPP danych teleadresowych umożliwiającym rozpoczęcie procesu realizacji zamówienia lub wyceny.

2.2 Agencja Reklamowa CPP zoobowiązuje się nie udostępniać danych osobom trzecim, lecz wykorzystuje je zgodnie z procesem realizacji złożonego zamówienia lub zapytania i zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

2.3 Rezygnacja z usługi Agencji Reklamowej CPP musi być złożona przez Klienta w formie pisemnej przed akceptacją kreacji graficznej jeśli była zlecona lub przez realizacją zamówienia.

2.4 W przypadku rezygnacji z usług Agencji Reklamowej CPP po wysłaniu na e-maila projektu do akceptacji, klient zobowiązany jest zapłacić za wykonaną kreację graficzną.

 

3. Zasady wykonywania kalkulacji.

3.1. Kalkulacje zapytań wykonywane  są do 7 dni roboczych od daty złożenia zapytania ofertowego.

3.2. Kalkulacja zawiera ceny jednostkowe usług i produktów, koszty techniczne oraz koszt kreacji graficznej. 

3.3. Jeżeli w kalkulację nie jest wliczony koszt kreacji graficznej – godzina pracy grafika to 100 zł netto, która jest doliczana automatycznie.

3.4. Koszt kreacji graficznej wzrasta adekwatnie do jej skomplikowania. 

3.5. Podane w kalkulacji ceny są cenami NETTO. Należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

3.6. Kalkulacja jest ważna 21 dni od daty przesłania jej przez pracownika Biura Obsługi Klienta Agencji Reklamowej CPP. 

 

4. Zasady akceptacji projektów.

4.1. Klient zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z przedłożoną mu przez Agencję Reklamową CPP kreacją graficzną. W przypadku jej akceptacji Klient musi wysłać potwierdzenie zatwierdzenia projektu w drodze e-mailowej lub pisemnej.

4.2. Klient ponosi odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych i praw autorskich osób trzecich w materiałach i informacjach przekazanych Agencji Reklamowej CPP.

4.3 Agencja Reklamowa CPP zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku stwierdzenia wad prawnych materiałów i informacji przekazanych przez Klienta.

4.4 Materiały przesłane przez Klienta powinny być sprawdzone merytorycznie i powinny być sformatowane. Agencja Reklamowa CPP nie ponosi odpowiedzalności za brak polskich znaków oraz tzw. literówki.

4.5 Termin realizacji kreacji graficznej zostanie uzgodniony indywidualnie z Klientem i jest uzależniony od ilości kreacji oraz skomplikowania a także ilości aktualnych prac bieżących.

4.6. Agencja Reklamowa CPP nie ponosi odpowiedzialności za błędy zaistniałe w projekcie przesłanym przez Klienta.

4.7. Agencja Reklamowa CPP nie ponosi odpowiedzialności za błędy wykryte po akceptacji projektu przez Klienta.

4.8. Kolory wyświetlane na monitorze mogą różnić się od barw rzeczywistych – wynika to ze specyfiki wyświetlania obrazów na monitorze lub jego kalibracji. 

 

5. Zasady przyjmowania zleceń.

5.1. Złożenie zamówienia musi mieć formę pisemną i być złożone przez Klienta drogą mailową na adres biuro@cp-print.pl.

5.2. Po opłaceniu przez Klienta proformy zamówienie jest kierowane do realizacji.

5.3. Klient otrzymuje fakturę VAT lub paragon z kasy fiskalnej po opłaceniu zamówienia.

 

6. Ceny.

6.1. Ustalona z Klientem cena za kreację graficzną obejmuje wykonanie do trzech poprawek w jednym z przedstawionych projektów graficznych, zgodnie z sugestiami Klienta.

6.2 W przypadku, gdy Klient nie zaakceptuje żadnej z przedstawionych kreacji graficznych bądź liczba poprawek przekroczy trzy, cena jest ustalona indywidualnie oraz termin realizacji ulega zmianie.

6.3 Cena wykonania kreacji graficznej nie jest równoznaczna z zakupem majątkowych praw autorskich, stanowi koszt specjalistycznej wiedzy, sprzętu oraz oprogramowania. Aby Klient mógł korzystać z kreacji graficznej na różnych lub poszczególnych polach eksploatacji konieczne jest zawarcie odrębnej umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich do danej kreacji graficznej.

6.4 Do chwili zapłaty całej uzgodnionej ceny za kreację graficzną, wszelkie prawa do projektu przysługują Agencji Reklamowej CPP.

 

7. Dane do przelewu.

7.1. Przelewy za zamówienia będą dokonywania na poniższe konto bankowe lub poprzez płatności online. Bezpieczeństwo płatności online zapewnia serwis przelewy24.pl.

Dane do przelewu tradycyjnego.

Calvi Partner

ul. Żegańska 18 lok. 209

04-713 Warszawa

Bank Millennium
PL 48 1160 2202 0000 0000 8464 6893

 

8. Koszt wysyłki

8.1. Koszt wysyłki jest ustalany indywidualnie i jest uzależniony od wielkości i wagi zamówienia.

 

9. Warunki składania reklamacji.

9.1 Reklamację musi być złożona w formie pisemnej mailowo na adres biuro@cp-print.pl.

9.2. Zgłaszając reklamację Klient powinien powołać się na numer zamówienia, który jest podawany w mailu potwierdzającym.

9.3. Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności lub wady.

9.4. Każda złożona reklamacja przez Klienta jest rozpatrywana indywidualnie.

9.5. Agencja Reklamowa CPP zastrzega, że każdy wydruk może nieznacznie się różnić kolorami od przesłanego projektu lub wizualizacji.

9.6. Termin złożenia reklamacji to 7 dni licząc od realizacji lub odbioru zamówienia. Po tym czasie reklamacja danej usługi lub produktu nie będzie rozpatrywana.

9.7. Reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia.

9.8. Reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od kolejnego dnia roboczego.

9.9. Kolory, wygląd, kształt oraz jakość nadruków niektórych produktów mogą w nieznacznym stopniu odbiegać od oryginałów. Nie stanowi to podstawy do ewentualnych reklamacji. Zastrzegamy sobie prawo do +/-5% odstępstw w zamówieniu.

9.10. Agencja Reklamowa CPP nie gwarantuje powtarzalności koloru w następnych nakładach wydruków jakichkolwiek materiałów reklamowych.

 

10. Zakres odpowiedzialności Agencji Reklamowej CPP.

10.1 Agencja Reklamowa CPP nie ponosi odpowiedzialności za:

– wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści;

– wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym, w których nie były dokonywane korekty przez Agencję Reklamową CPP;

– wydruk prac zaakceptowanych przez Klienta, a zawierających błędy techniczne lub treściowe;

– opóźnienia w dostawie materiałów przez firmy zewnętrzne;

– opóźnienia w druku, które powstały na skutek czynników zewnętrznych niezależnych od Agencji Reklamowej CPP;

– opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych materiałów przez Klienta; 

 

11. Postanowienia końcowe.

11.1. Złożenie zamówienia w Agencji Reklamowej CPP oznacza akceptację regulaminu i warunków reklamacji.

11.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw o ochronie praw konsumentów i ustawy o ochronie danych osobowych.

11.3. Agencja Reklamowa CPP zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.cp-print.pl/regulamin/

 

Data 9 stycznia 2020r.